Czwartek, 28 września 1939
Wikimedia Commons, domena publiczna

Kapitulacja

Obywatele!
Miasto nasze zostało doszczętnie zniszczone. Zepsucie wodociągów pozbawiło ludność wody, bez której żyć nie można. Również brak żywności daje się poważnie odczuwać.
Dowódca Armii Gen. Dyw. Rómmel, mając na względzie położenie ludności, z ciężkim sercem postanowił w tej sytuacji zaniechać dalszej obrony stolicy. W tych warunkach ustaje zlecona mi rola Komisarza Cywilnego przy Dowództwie Obrony Warszawy, natomiast w związku ze zniszczeniem miasta i z warunkami bytu ludności wzmagają się zadania moje jako prezydenta miasta.
Stefan Starzyński, Prezydent Miasta Warszawy
Fragment odezwy rozplakatowanej 28.09.1939 r i opublikowanej w „Gazecie Wspólnej” 29.09

Prezydent Starzyński w niecałe trzy miesiące od napisania tych słów  został rozstrzelany przez Gestapo. Umowa kapitulacyjna została podpisana o godzinie 13.00 na terenie fabryki "Skoda" na Rakowiu, ze strony polskiej - przez gen. Kutrzebę w imieniu dowódcy armii "Warszawa",  ze strony niemieckiej - przez dowódcę 8. armii gen. Blaskowitza. 

Fotografia

Podpisanie aktu kapitulacji Warszawy. Akt kapitulacji został podpisany przez generała Kutrzebę w autobusie widocznym z tyłu po lewej stronie zdjęcia, na terenie fabryki "Skody" na Rakowiu. Drugi z prawej to prezydent Warszawy Stefan Starzyński.
Wikimedia Commons, domena publiczna

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe