Plac Zamkowy. Uroczystość wręczenia prezydentowi RP sztandarów amerykańskichOpis

23 sierpnia 1939 Uroczystość wręczenia prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu sztandarów amerykańskich przez ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Anthonego Drexel-Biddle. Kompania zamkowa ze sztandarami w drodze na Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Licencja / źródło

Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 23.08.1939