Sobota, 26 sierpnia 1939
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Odroczenie rozpoczęcia roku szkolnego

Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ogłosiło, iż termin rozpoczęcia roku szkolnego odracza się na czas ograniczony, zależny od rozwoju wypadków politycznych. Zdawałoby się, że logiczną konsekwencją tego odroczenia będzie przedłużenie pobytu młodzieży szkolnej na wakacjach, poza obrębem stolicy. Tymczasem w ostatnich dniach liczne zastępy rodziców zwożą dzieci do miasta, jak gdyby lekcje miały się zacząć normalnie. W pociągach tłok, na szosach również – furmanki obładowane ciągną ku miastu, tarasując drogę o wiele ważniejszym transportom. Nie jest to ani rozsądne, ani celowe, ani przemyślane przez rodziców. […] Nie trzeba być specem od zagadnień OPL [Obrony Przeciwlotniczej], żeby się orientować, że rozproszenie ludności stłoczonej w wielkich skupiskach ludzkich jest jednym z czynników obrony. W pierwszym rzędzie dotyczy to oczywiście stolicy każdego państwa, gdzie z konieczności centralizują się wszystkie zagadnienia obronne całego kraju.
„Goniec Warszawski” nr 241, 1939, wolna licencja.

Fotografia

Dzieci zachwycone przyjazdem żyraf do warszawskiego ZOO, czerwiec 1939.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe