Niedziela, 20 sierpnia 1939
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Plac Piłsudskiego, widok na ul. Ossolińskich

W niedzielę na Placu Marszałka Piłsudskiego odbyła się podniosła uroczystość poświęcenia 50-ciu motocykli ufundowanych przez szeregowych warszawskiej Policji Państwowej z intencją wzmocnienia zmotoryzowanych kadr obrony wojennej. Jak wiadomo, Policja Państwowa formowana jest przeważnie z byłych żołnierzy zaprawionych w służbie wojskowej – i dlatego kadry jej mogą być zawsze użyte, gdy tego zajdzie potrzeba – do obrony państwa. Przykład mieliśmy w roku 1920: pułk policji warszawskiej zapisał się chlubnie w rozprawie z bolszewikami pod Warszawą. Obecna sytuacja nakazuje przezorną mobilizację sił do obrony i w akcji tej policja warszawska bierze również chlubny udział. Oto klub szeregowych pułku piechoty własnym sumptem zakupił 50 motocykli, które wczoraj poświęcono i sprezentowano przed władzami. [...] Podniosła uroczystość, której przyglądały się tłumy publiczności warszawskiej, zakończyła się defiladą motocykli i szkoły policyjnej, korzystającej z obsługi zmotoryzowanej. Popisywała się przy tym doskonała orkiestra policyjna.  
Warszawski Dziennik Narodowy” nr 231 B, 1939, wolna licencja.

Fotografia

Uroczystość poświęcenia motocykli Klubu Szeregowych Policji Państwowej. 20 sierpnia 1939. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, widok na kamienice przy ulicy Wierzbowej (obecnie Metropolitan Building) oraz Hotel Europejski po prawej.
Narodowe Archiwum Cyfrowe, wolna licencja (CC-BY - Uznanie autorstwa 3.0 Polska)

Mapa

1939 2019

Materiały dodatkowe