Express Poranny z 31 sierpnia

Pobierz PDF

Opis

Pogotowie OPL w Warszawie obowiązuje od wczoraj

Wczoraj wieczorem zarządzono w Warszawie ćwiczebne pogotowie OPL.
Mimo spóźnionej pory i rozpowszechnienia wiadomości o pogotowiu tylko przez radio, Warszawa w ciągu kilkunastu minut przystosowała się do warunków obrony przeciwlotniczej.
Pogasły wszystkie światła reklamowe, a w lokalach publicznych szczelnie zasłonięto szyby. Tam, gdzie okazało się to niemożliwe, światło w ogóle zostało zgaszone i na stolikach pojawiły się świece.
Tramwaje kursowały z lampami przesłoniętymi niebieskimi zasłonami, konduktorzy mieli przygotowane maski, światła uliczne przyciemniono.
Pożądane jest, aby w ciągu dnia dzisiejszego mieszkańcy uzupełnili braki w przystosowaniu lokali OPL.

Pobór koni, pojazdów mechanicznych, wozów i rowerów

Ogłoszony został pobór koni, wozów, pojazdów mechanicznych i rowerów dla potrzeb obrony Państwa.
Poborowi podlegają i powinny być doprowadzone do komisji poborowych w miejscu, czasie i z miejscowości wskazanych w planach powołania wszystkie: konie, które mają w dowodach tożsamości zanotowane kategorie: W-1, W-2, A-L, A-C-T oraz wszystkie konie czteroletnie i starsze, które z jakichkolwiek bądź powodów nie otrzymały jeszcze dowodów tożsamości; pojazdy mechaniczne, które mają w dowodach rejestracyjnych zanotowaną kategorię A, B lub C; wozy gospodarcze oraz bryczki zwykłe i osobowe pojazdy otwarte: rowery jednoosobowe.
Konie muszą być doprowadzone z uździenicami i postronkami, pojazdy mechaniczne i rowery – z posiadanymi narzędziami, częściami zamiennymi, akcesoriami i gumami. […]
Koni chorych na chorobę zakaźną lub podejrzanych przyprowadzać do poboru nie wolno.
Za odstąpione przy poborze Państwu na własność konie, wozy, pojazdy mechaniczne i rowery otrzymają ich właściciele wynagrodzenie.
Osoby uchylające się od doprowadzenia przedmiotów świadczenia będą karane grzywną do wysokości wartości przedmiotu świadczenia lub aresztem do 6 miesięcy.

Licencja / źródło

Express Poranny, 1939, nr 240 z 31 sierpnia

Plik podchodzi z e-kartki z dnia 31.08.1939